ดาวน์โหลดแอพ DJ Streaming ก่อนเลือกสถานี
ตั้งค่าสถานีในมือถือด้วยแอพ DJ Streaming